VISAGINAS
A+ miestas!
Tai Alternatyvaus judėjimo ir Alternatyvios energetikos miestas. Visaginas - Akseleruojantis, Aktyvus, Ambicingas ir to dėka - Augantis miestas.
Verslo aplinka skaičiuose:
Informacija parenga pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamus duomenis (2021-2022 m.)
 • 19260
  Viso gyventojų mieste
 • 12057
  darbingo amžiaus gyventojų
 • 9,4 proc.
  bedarbių dalis darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų struktūroje
 • 2032
  Darbuotojai dirba SVV įmonėse
 • 453
  Veikiančių ūkio subjektų skaičius
 • 22,3 proc.
  įmonių (101) veikia aptarnavimo srityje
 • 16,6 proc.
  įmonių (75) veikia didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje
 • 9,5 proc.
  įmonių (43) veikia statybų srityje.
STRATEGINĖS KRYPTYS:
ENERGETIKA IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS
Siekiame plėtojant strategines savivaldybės vystymo kryptis - energetiką ir kūrybines industrijas, kurti palankią verslui aplinką, sudaryti galimybes augti esamoms įmonėms bei skatinti verslumą ir inovacijų diegimą. Bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis išnaudoti ir plėsti turimą žmogiškąjį kapitalą.
 • Kurti palankią verslui aplinką
  Palaikyti efektyvią SVV paramos programą, įgyvendinti jaunimo ir kitų grupių verslumo skatinimo programas, užtikrinti bendradarbystės centro "Spiečius" veiklų tęstinumą bei kokybiškų viešųjų peslaugų verslui teikimą
 • Skatinti inovacijas
  Įgyvendinti kūrybinių industrijų plėtros programą, sukurti ir įgyvendinti inovacinės veiklos skatinimo priemones, skatinti kompetencijų augimą bei įgyvendinti talentų pritraukimo programą.
 • Palaikyti strategines kryptis
  Skatinti įmonių skaitmenizavimo procesus, palaikyti inovacijų klasterio veiklas, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose.
SKATINIMO PROGRAMOS
Verslo Visagine skatinimo programų sutrumpinti aprašai.
VERSLO PARAMOS PROGRAMA
Tikslas - kurti ir palaikyti verslui palankią aplinką Visagino savivaldybėje, užtikrinant darnią verslo plėtrą.
KŪRYBINIŲ INDUSTRIJU PROGRAMA
Kuriant palankias sąlygas skatinti kūrybinių industrijų verslumo vystymąsi mieste.
VERSLUMO SKATINIMO PROGRAMA
Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą.