VISAGINAS
A+ miestas!
Tai alternatyvaus judėjimo ir alternatyvios energetikos miestas. Visaginas - akseleruojantis, aktyvus, ambicingas ir todėl - augantis miestas.
Verslo aplinka:
Informacija parenga pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamus duomenis (2021-2022 m.)
 • 19826
  Miesto gyventojai
 • 12057
  Darbingo amžiaus gyventojai
 • 9,4 proc.
  Bedarbių dalis darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų struktūroje
 • 2032
  Darbuotojai dirba mažose ir vidutinės įmonėse
 • 453
  Veikiantys ūkio subjektai
 • 22,3 proc.
  Įmonių veikia aptarnavimo srityje
 • 16,6 proc.
  Įmonių veikia didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje
 • 9,5 proc.
  Įmonių veikia statybų srityje
STRATEGINĖS KRYPTYS:
ENERGETIKA IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS

Plėtodami strategines savivaldybės vystymo kryptis - energetiką ir kūrybines industrijas, - kuriame palankią verslui aplinką, auginame esamas įmones bei skatiname verslumą ir inovacijas. Bendradarbiaudami su mokslo įstaigomis stipriname žmogiškąjį kapitalą.

 • Kuriame palankią verslui aplinką
  Plėtojame mažų ir vidutinių įmonių paramos programą, įgyvendindiname jaunimo ir kitų tikslinių grupių verslumo skatinimo programas, vystome bendradarbystės centro "Spiečius" veiklas bei teikiame kokybiškas viešąsias paslaugas verslui.
 • Skatiname inovacijas
  Įgyvendiname kūrybinių industrijų plėtros programą, kuriame inovacijų skatinimo priemones, plėtojame talentų pritraukimo programą bei siekiame kompetencijų augimą.
 • Palaikome strategines kryptis
  Skatiname įmonių skaitmenizavimo procesus, palaikome inovacijų klasterio veiklas, plečiame atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose.
MŪSŲ PROGRAMOS
Dirbame, kad Jums dirbti būtų lengviau!
Kurti ir palaikyti verslui palankią aplinką Visagino savivaldybėje, užtikrinant darnią verslo plėtrą.
Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą.
Kuriant palankias sąlygas skatinti kūrybinių industrijų verslumo vystymąsi mieste.